Onze cliënten

De cliënten van Voshol & Partners bestaan met name uit ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, uit (vermogende) particulieren, alsmede uit besturen van stichtingen en verenigingen, waarbij de cliënt een sterke behoefte heeft aan een vertrouwensrelatie met één adviseur.

Door professionalisering en automatisering van dienstverlening is deze vaak zeer onpersoonlijk geworden, waardoor u het gevoel krijgt niet meer dan een dossiernummer te zijn.
Door een aanspreekpunt te leveren met één vertrouwenspersoon, kunnen wij dit voor u ondervangen.
Hierdoor bespaart u zich tijd, ergernis en vaak ook kosten.